Chính sách bảo mật của Feel Great Live

Chào mừng bạn đến với Feel Great Live! Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Thông tin được thu thập bởi Feel Great Live

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm:

Tên, địa chỉ email và số điện thoại

Thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Thông tin về hoạt động và tương tác của bạn với dịch vụ của chúng tôi

2. Sử dụng thông tin Feel Great Live

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để:

Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi

Gửi thông tin, cập nhật và thông báo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi

Tùy chỉnh nội dung và quảng cáo dựa trên sở thích và quyền lợi của bạn

Nắm bắt và phân tích xu hướng và thông tin thống kê để cải thiện dịch vụ của chúng tôi

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho các mục đích sau:

Các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Feel Great Live

Theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định

Trong trường hợp sáp nhập, mua bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của Feel Great Live

4. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát hoặc lạm dụng thông tin.

5. Quyền và lựa chọn của người dùng

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin liên quan đến quảng cáo và tiếp thị từ chúng tôi.

6. Cookies và Công nghệ theo dõi

Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dõi tương tự để cải thiện trải nghiệm sử dụng và hiệu quả của dịch vụ của chúng tôi.

7. Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới độ tuổi này một cách cố ý.

8. Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có thông báo này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Chúng tôi hy vọng rằng chính sách bảo mật này đã giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : [email protected].

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://feelgreat.live/.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.